مصالح مصرفی پردیس بتن

ماسه

ماسه این شرکت از معادن روخانه ای تهیه گردیده است و با استفاده از دستگاه های مدرن با تکنولوژی روز و با 2 بار شستشو تهیه می گردد و به محل کارخانه حمل و تخلیه می گردد که آزمایش هم ارز (SE) مطابق استاندارد ASTMD2419 یا AASHTOT176 و EN933-8 انجام گردیده است که دارای SE≥88  و شگستگی 100-99 درصد می باشد که همین امر باعث کاهش شدید جذب آب و حداکثر 6 درصد و افزایش مقاومت فشاری که در نتیجه افزایش عمر محصولات تولیدی را در پی دارد.


مصالح مصرفی پردیس بتن 

شن

شن تولیدی نیز مشابه ماسه از معادن رودخانه ای با قطر mm 6-12 و شکستگی 100-99 درصد به صورت کاملاً شسته شده تولید می گردد که نقش اساسی در مقاومت محصولات را دارد.


شن  مصالح ساختمانی

سیلیس

جهت افزایش مقاومت سایشی و خمشی و فشاری و کاهش حداکثری جذب آب از سیلیس با خلوص بالای 98 درصد در تولید محصولات استفاده می گردد.
رنگدانه ها:
جهت تولید قطعات رنگی کلیه ی رنگدانه ها از شرکت های معتبر دنیا و از برند BAYFERROX آلمان که دارای ماندگاری حداکثری و کیفیت عالی می باشد. استفاده می گردد که از پایه های کروم و اکسید آهن و اکسید تیتانیوم و بر حسب نوع رنگ می باشد.

سیمان

سیمان مصرفی نیز مرتباً توسط آزمایشگاه شرکت از کارخانه های متعدد نمونه گیری و آزمایش می گردد و بهترین کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد.

 تولید کننده قطعات پیش ساخته بتن